(852)23161971
culture@lotusint.com.hk
黃刀鎮北極光攝影八天團
2016年3月31日| 加拿大
導師分享 – Celia Cheng 追蹤北極光 – Aurora Village 冰上體驗 – 狗拉雪橇 / 雪地電單車 / 冰洞垂釣 特色美食 – 加拿大雪蟹餐 / 新鮮生魚片餐 (Bullock Bistro)
$27,500